Wydarzenia

2016-09-20

Zmiana Nr 2 do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych PKP LHS sp. z o.o.

Z dniem 13 września 2016r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła zmianę Nr 2 do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych PKP LHS sp. z o.o. obowiązujących w 2016 r., polegającą na rozszerzeniu stosowanych form zabezpieczenia, określonych w Rozdziale IV „Zabezpieczenie płatności należności przewozowych i dodatkowych” § 10 „Zasady stosowania zabezpieczenia” ust. 2 i dodaniu zapisów o następującej treści:

 • weksel in blanco z deklaracją wekslową
 • przyjęcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.
 • hipoteka
 • zastaw rejestrowy

Wobec powyższego Rozdział IV „Zabezpieczenie płatności należności przewozowych i dodatkowych” § 10 „Zasady stosowania zabezpieczenia” ust. 2, otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„2. Tytułem zabezpieczenia należności przewozowych i dodatkowych, na wypadek nieterminowej płatności przez Klienta, PKP LHS sp. z o. o. przy zawarciu umowy na specjalnych warunkach handlowych oraz z odroczonym terminem płatności może pobrać od Klienta zabezpieczenie w formie:

 1. pieniężnej - jednorazowa wpłata przed zawarciem umowy,
 2. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 3. weksel in blanco z deklaracją wekslową,
 4. przyjęcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
 5. hipoteka,
 6. zastaw rejestrowy

Koszty ustanowienia ww. zabezpieczenia ponosi Klient.”

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży tel. +48 84 532 13 15 oraz 532 12 15


Przeczytaj także:

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners