Wydarzenia

2016-08-30

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o poszukuje kandydatów na niżej podane stanowiska (miejsce pracy - Dąbrowa Górnicza)

W związku z planami rozszerzenia działalności od 01 stycznia 2017 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o poszukuje kandydatów na niżej podane stanowiska (miejsce pracy - Dąbrowa Górnicza): pracownicy hali wywrotnic wagonowych, pracownicy węzłów przesypowych, pracownicy doczyszczający wagony, obsługa rozmrażalni.

Pracownicy hali wywrotnic wagonowych:

 1. Ramowy zakres obowiązków:
  • przyjęcie dokumentacji przewozowej i sprawdzenie wagonów z dokumentacją na gruncie przed wywrotnicą;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z rozładowanymi wagonami;
  • sterowanie pracą wywrotnicy w ścisłej współpraca z wyznaczonymi pracownikami
 2. Ramowy zakres obowiązków:
  • kontrola torowisk, zabezpieczenia bram, zabezpieczenie przed osobami postronnymi;
  • współpraca z ustawiaczami dysponowanie ilością wstawianych wagonów na wywrotnicę oraz pozycjonowanie pojedynczego wagonu na wywrotnicy;
  • kontrola wywrotnicy przed i w trakcie rozładunku;
  • kontrola wstawianych wagonów na wywrotnicę pod kątem ich wysokości;
  • dopuszczanie pracowników doczyszczających wagony na wejście do wagonów;
  • kontrola wstawionych wagonów w obrysie wywrotnicy;
  • utrzymywanie w czystości płyty wywrotnicy;
  • odmuchiwanie sprężonym powietrzem zasobników oraz kół balansjerowych;
  • przygotowanie rozładowanych wagonów do zdania (obrabianie);
  • utrzymywanie torowisk przed/za wywrotem w czystości;
  • utrzymywanie w czystości hamulców torowych – „grzybków”;
  • czyszczenie krat nad zasobnikami z odpadów typu szmaty/drewno/złom;
  • kontrolowanie poziomu zapełnienia zasobników;
 3. Ramowy zakres obowiązków:
  • utrzymywanie w czystości rejonu podajników stalowo członowych i przenośników taśmowych przejezdnych;
  • segregacja odpadów – szmaty/drewno/złom;
  • obsługa podajników stalowo-członowych – opróżnianie zasobników z rudy i innego rozładowanego materiału;
  • utrzymywanie w czystości przenośników taśmowych PT.

Pracownicy węzłów przesypowych

Ramowy zakres obowiązków:

 • utrzymywanie w czystości rejonu węzłów przesypowych;
 • obsługa przenośników taśmowych PT;
 • obsługa przenośników ścierowych;
 • sporządzanie raportów pracy urządzeń.

Pracownicy doczyszczający wagony

Ramowy zakres obowiązków:

 • doczyszczanie wagonów z zalegającego materiału w wagonie zgodnie z obowiązującymi procedurami;

Obsługa rozmrażalni

Ramowy zakres obowiązków:

 • Kontrola działania armatury rurociągów gazu;
 • Kontrola szczelności rurociągów powietrznych i gazowych oraz prawidłowego działania wentylatorów powietrza spalania, obiegu spalin i armatury;
 • Kontrola działania wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • Kontrola stężeń CO;
 • Kontrola działania bram i urządzeń napędowych;
 • Kontrola instalacji elektrycznych rozmrażalni wraz z silnikami;
 • Kontrola działania urządzeń zdalnego sterowania przepustnic i zapewnienie sprawnego działania całego systemu regulacyjnego;
 • Kontrola gotowości ruchowej pieców grzewczych;
 • Kontrola działania całej armatury odcinającej gaz a w szczególności zaworów szybkozamykających;
 • Kontrola i obsługa urządzeń stacji preparacji powietrza rozmrażalni;
 • Kontrola i obsługa urządzeń sprężonego powietrza;
 • Kontrola stanu plomb na zaworach szybkozamykających;
 • Kontrola działania całej instalacji kontrolnopomiarowej;
 • Wpuszczanie i wypuszczanie składów wagonów do i z tuneli;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą rozmrażalni (książki raportowe, książki pomiarów stężeń, książki urządzeń, książki usterek, książka wstawiania / wystawiania wagonów);
 • Zagazowanie na początku sezonu zimowego i odgazowanie na końcu sezonu zimowego instalacji gazowych rozmrażalni;
 • W sezonie letnim kontrola urządzeń i instalacji rozmrażalni, przygotowanie do sezonu zimowego.

Pracownicy niewykwalifikowani do przeszkolenia na w/w stanowiska.

Wymagane dokumenty:

Obowiązkowe:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny byc opatrzone następującą klauzulą : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych ; tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz.922.)."

Dodatkowe:

 • Skan świadectwa kwalifikacyjnego do zajmowania się eksploatacją urządzeń w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • Skan zaświadczeń o posiadaniu uprawnień ratownika gazowego,
 • Skan badań dopuszczających do pracy na wysokościach,
 • Skan innych posiadanych uprawnień.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty prosimy przesyłać droga mailowa na adres: rekrutacja@pkp-lhs.pl w terminie do dnia 05 września 2016 r. do godz. 12:00, w tytule wiadomości należy wpisać: nabór pracowników.

Dodatkowe informacje:

 • kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostana poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru;
 • ogłaszający zastrzega sobie prawo do skontaktowania sie z wybranymi osobami;
 • ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Przeczytaj także:

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners