Wydarzenia

2016-07-25

PKP LHS zacieśnia współpracę z Kolejami Ukraińskimi

20 lipca 2016 r. w Kijowie odbyło się spotkanie pomiędzy zarządem spółki PKP LHS a nowym zarządem Kolei Ukraińskich (UZ), podczas którego omówione zostały kwestie współpracy pomiędzy PKP LHS i UZ przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów.

Na spotkaniu omówiono między innymi politykę taryfową obydwu przedsiębiorstw na II półrocze 2016 r., plany rozwoju dwustronnej współpracy, w tym zwiększenia atrakcyjności przewozów realizowanych przez PKP LHS i UZ, jak również kwestię stanu technicznego taboru UZ.

Wojciech Balczun, szef Kolei Ukraińskich przedstawił plany elektryfikacji odcinka Kowel-Izow i podkreślił, że inwestycja ta wpłynie pozytywnie na usprawnienie przewozów realizowanych przez przejście graniczne Izow-Hrubieszów. Jednocześnie, prezes zarządu PKP LHS – Zbigniew Tracichleb zadeklarował rozważenie możliwości elektryfikacji linii po polskiej stronie aż do stacji Hrubieszów LHS, celem zwiększenia efektywności przewozów.

Ważnym punktem spotkania był temat rozwoju przewozów intermodalnych w relacji Europa-Kaukaz-Azja, przy wykorzystaniu przebiegającego przez Ukrainę międzynarodowego korytarzatranskaspijskiego TMTM i uruchomienie pociągów w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

Obydwie strony spotkania wyraziły wolę zintensyfikowania działań w zakresie rozwoju nowych projektów, zwłaszcza przewozów intermodalnych, mających na celu połączenie basenów M. Czarnego i M. Bałtyckiego przy współudziale systemu kolejowego UZ oraz linii szerokotorowej LHS.


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners