Wydarzenia

2016-04-29

Zmiana Nr 1 do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych PKP LHS sp. z o.o.

Z dniem 28 kwietnia 2016 r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła zmianę Nr 1 do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych PKP LHS sp. z o.o. obowiązujących w 2016 r., polegającą na dodaniu w Rozdziale II „Świadczenie usług przewozowych” § 6 „Zasady stosowania upustów” ust. 1. „Procentowa wielkość upustu od stawek taryfowych lub ceny jednostkowe dla towarów z poszczególnych Rozdziałów NHM (pozycji NHM) w określonych relacjach ustalane są w oparciu o:

pkt. 4) o następującej treści:

„4) wielkość masy towarowej załadowanej w wagonach 4 –osiowych, powyżej 69 ton (niezależnie od wielkości załadunku ponad 69 ton) dla towarów: NHM 25 – Sól, siarka, ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement wraz z wyjątkami NHM 2517 – Żwir, krzemień i kamienie rozdrobnione i NHM 2506 – Kwarc, kwarcyt, oraz NHM 31 – Nawozy, NHM 2701 – Węgiel i NHM 72 – 79 Wyroby metalowe”

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży tel. +48 84 532 13 15 oraz 532 12 15


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2022 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners