Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Stacja Hrubieszów LHS

Infrastruktura stacji

 • bocznice z układem torów "S"-1520 mm i "N"-1435 mm, przystosowane do obsługi ładunków w wagonach krytych i otwartych,
 • nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe SCHENCK I TAMTRON o działaniu dynamiczno - statycznym
  (usługa świadczona przez PKP LHS).

Organy celne i kontrolne

 • Agencja Celna PKP  LHS - pełny zakres usług celnych świadczonych całodobowo,
 • Posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej czynne całodobowo,
 • Punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem,
 • Punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem,
 • Placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów w obrocie międzynarodowym.

Możliwość przeładunku towarów

 1. towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami
 2. towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper
 3. towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.)
 4. drewno

Kontakt
Stacja Hrubieszów LHS
22-500 Hrubieszów, ul. Nowa 106

 
Kasa Towarowa
czynna całodobowo / 7 dni w tygodniu
 • tel. +48 84 532 24 50
 • tel./fax +48 84 532 24 59

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO