Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Kolejowe Przejście Graniczne Izov - Hrubieszów (Ukraina - Polska)

  • przeznaczone do przyjmowania i przekazywania wszelkich przesyłek, (wyjątek stanowią napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe),
  • przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pomiędzy przedstawicielami kolei polskich i ukraińskich odbywa się po stronie polskiej - na stacji granicznej Hrubieszów LHS,
  • czynne całodobowo.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO