Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2018-11-13Maszynista lub Kandydat na maszynistę

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

Maszynista lub Kandydat na maszynistę
miejsce pracy: Wola Baranowska

Wymagania na maszynistę:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
 • posiadanie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty w kategorii A1, A2, A4 + B2 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 • niekaralność za przestępstwa umyślne
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

Przewidywany zakres czynności i wymagania dla maszynisty:

 • obsługa spalinowych pojazdów trakcyjnych w jazdach pociągowych, manewrowych i roboczych
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdu trakcyjnego
 • przygotowanie pojazdu do pracy, usuwanie typowych uszkodzeń
 • należyte prowadzenie dokumentacji wymaganej na zajmowanym stanowisku
 • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej

Wymagania dla kandydata na maszynistę:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
 • ukończone 20 lat
 • ukończone szkolenie i zdany egzamin maszynisty oraz posiadanie licencji maszynisty
 • niekaralność za przestępstwa umyślne
 • wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji
 • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera z dopiskiem w rubryce nabór „Maszynista lub kandydat na maszynistę”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO