Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2018-06-21Automatyk lub kandydat do szkolenia na automatyka

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ogłasza nabór na stanowisko:

Automatyk lub kandydat do szkolenia na automatyka

Miejsce pracy: Hrubieszów

Wymagania:

 • spełnienie wymagań zdrowotnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • Wariant A:
  Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach z obszaru elektryczno-elektronicznego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art.22 ust.2 pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.), lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu sterowania ruchem kolejowym, automatyki, mechaniki, elektryki, elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, teletechniki lub mechatroniki oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Wariant B:
  Wykształcenie – zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, teletechnicznej lub mechatronicznej
  albo
  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, teletechnicznej lub mechatronicznej,
 • dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziane posiadanie kwalifikacji w zawodzie automatyk urządzeń srk oraz znajomość systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 • prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z obsługa techniczną urządzeń srk,
 • prowadzenie czynności obsługi technicznej urządzeń srk,
 • usuwanie występujących usterek w działaniu urządzeń srk.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • udział w szkoleniach umożliwiających podnoszenie kwalifikacji,
 • świadczenia socjalne przysługujące zatrudnionym pracownikom.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. z dopiskiem w rubryce nabór „Automatyk”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO