Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 99

Wykonanie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia na laboratorium dla służb weterynaryjnych w pomieszczeniu stołówki przy budynku administracyjnym nr 24 na stacji Hrubieszów LHS

 

NZ 227-13/09            
  
 
OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 06.04.2009 r. na „Wykonanie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia na laboratorium dla służb weterynaryjnych w pomieszczeniu stołówki przy budynku administracyjnym nr 24 na stacji Hrubieszów LHS” został unieważniony na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1) „Regulaminu przeprowadzania przetargów...”, z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
Zamość dnia 17.04.2009 r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO