Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 95

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości usytowanych na działce ewidencyjnej nr 403/4 obręb Wysokie, gmina Zamość na stacji Zamość Bortatycze LHS

 

OGŁOSZENIE
 

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 23.03.2009r. na dzierżawę na okres 3 lat placu
utwardzonego po byłym składzie węgla nieczynnej kotłowni, o powierzchni 4826,00 m2 oraz suwnicy bramowej, zlokalizowanych
na stacji kolejowej Zamość - Bortatycze LHS na działce ewidencyjnej nr 403/4, obręb: Wysokie, gmina Zamość, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości, budynków i budowli oraz lokali stanowiących własność lub będących w posiadaniu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu”.    

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
”Inwestycja” S.A. ul. Wrońska 2, 20-327 Lublin.       
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, oraz posiada najwyższą oferowaną cenę
Zamość dnia 03.04.2009 r.
Przetarg został rozstrzygnięty dnia 2009-03-27

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO