Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 9

Dostawa części rozjazdowych, części zamknięć nastawczych, zwrotników i latarni zwrotnikowych

NZ 227-103/08OGŁOSZENIEPKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
z dnia 12.05.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Dostawę części rozjazdowych, części zamknięć nastawczych, zwrotników i latarni zwrotnikowych”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem w cz. V oferty następującej firmy:
KolTram Sp. z o.o.
ul. Lubliniecka 6
47-120 Zawadzkie

Oferta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, a jej cena w tej części nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie informujemy że w cz. I, II, III, IV, VI, VII i VIII zostało unieważnione postępowanie zgodnie z § 30 ust. 3 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tych częściach.

Zamość dnia 05.09.2008r.

Termin otwarcia ofert/wniosków 2008-09-05

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO