Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 89

Zakup środków higieny osobistej dla pracowników spółki w postaci mydła, pasty BHP oraz kremu do rąk

 

NZ 227-05/2009
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
                 „PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na „Zakup środków higieny osobistej dla pracowników spółki w postaci mydła, pasty BHP oraz kremu do rąk”.
1)            Część I – Środki higieny osobistej,
2)            Część II – Pasta BHP.
 
W postępowaniu w cz. I wybrano ofertę firmy:
 
ADATEX Grabarczyk Robert, ul. Szklana 20 m. 3, 26-600 Radom
 
Jednocześnie informujemy że w cz. II zostało unieważnienie postępowanie na podstawie zapisów Rozdz. IX ust. 4 Instrukcji dla oferentów oraz § 30 ust. 3 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że cena oferty najkorzystniejszej w cz. II przewyższa kwotę, jaką zamawiający planował na sfinansowanie tej części zamówienia.
 
Zamość dnia 03.03.2009r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO