Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 83

Dokonanie zakupu odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic, ochron osobistych oraz ręczników dla pracowników spółki

 

 
NZ 227-149/08
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 
            „PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na „Dokonanie zakupu odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic, ochron osobistych oraz ręczników dla pracowników spółki”.
-        Cz. I – Odzież robocza,
-        Cz. II – Odzież służbowa,
-        Cz. III – Obuwie robocze,
-        Cz. IV – Obuwie służbowe,
-        Cz. V - Ochrony osobiste,
-        Cz. VI – Rękawice,
-        Cz. VII – Ręczniki,
-        Cz. VIII – Odzież ochronna.
 
W postępowaniu w cz. I wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „GRABEX” mgr inż. Stanisław Grabias, 23-400 Biłgoraj, Korczów 1c, Zakład Pracy Chronionej.
W postępowaniu w cz. III, V i VII wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej, ul. Zabłocińska 10, 01-697 Warszawa.
W postępowaniu w cz. IV wybrano ofertę firmy:
Odzież Robocza Spółka Jawna Anna Drela, Emanuel Drela, Zofia Fijałkowska, Marta Zasępa, Ryszard Lech, ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce.
 
Oferta w/w firm jest zgodna z Instrukcją dla oferentów a ich ceny nie przewyższają kwot jakie zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia w w/w częściach.
 
Jednocześnie informujemy że w cz. II zostało unieważnienie postępowanie na podstawie zapisów Rozdz. IX ust. 4 Instrukcji dla oferentów oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów…” z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty oraz w cz. VI i VIII na podstawie zapisów Rozdz. IX ust. 4 Instrukcji dla oferentów oraz § 30 ust. 3 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że cena oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Zamość dnia 11.02.2009r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO