Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 8

Zakup olejów, smarów, benzyn ekstrakcyjnych, naft i płynów eksploatacyjnych do pojazdów

NZ 227-102/08


OGŁOSZENIE

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 28.08.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup olejów, smarów, benzyn ekstrakcyjnych, naft i płynów eksploatacyjnych do pojazdów”.
 Część I – Oleje silnikowe,
 Część II – Olej,
 Część III - Olej,
 Część IV – Płyny, Benzyny i Nafty,
 Część V – Smary,
 Część VI – Smary,
 Część VII – Smary,
W postępowaniu w cz. I ,IV wybrano ofertę firmy:
BDG Sp. z o.o., ul Krakowska 105, 33-100 Tarnów
W postępowaniu w cz. VII wybrano ofertę firmy:
Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., ul. Kujawska 102, 44-101 Gliwice
Oferty w/w firm są zgodne z Instrukcją dla oferentów a ich ceny nie przewyższają kwot jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w w/w częściach.
 

Przetarg w częściach :
 Część II – Olej,
 Część III – Olej,
 Część V – Smary,
 Część VI – Smary.
został unieważniony na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ………..” z uwagi na to, że nie wpłynęła wymagana liczba ważnych ofert.

Zamość dnia 08.09.2008r.

Przetarg został przedłużony do dnia 2008-08-28

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO