Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 74

Budowa kablowej linii światłowodowej w relacji Puszcza – Huta Deręgowska (KM 159,316-140,443)

 

NZ 227-145/08
 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 18.12.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kablowej linii światłowodowej w relacji Puszcza – Huta Deręgowska (KM 159,316-140,443)”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Sp. J. Pl. Bartosza Głowackiego 23/1, 39 400 Tarnobrzeg
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, posiada najniższą cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
 
Zamość dnia 16.01.2009 r.

Termin otwarcia ofert/wniosków 2009-01-16

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO