Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 69

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kablowej linii światłowodowej w relacji Puszcza – Huta Deręgowska (KM 159,316-140,443)”

 

NZ 227-146/08
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 18.12.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na wykonywanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kablowej linii światłowodowej w relacji Puszcza – Huta Deręgowska (KM 159,316-140,443)”
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
ALLTAR Grzegorz Tarka
ul. Warmijska 1/4
30-069 Kraków
 
Oferta ta posiada cenę określoną wskaźnikiem % nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia
 
 
Zamość dnia 07.01.2009r.
 
 
 

Termin otwarcia ofert/wniosków 2009-01-06

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO