Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 59

Zakup i dostarczenie zastawów komputerowych oraz drukarek wraz z oprogramowaniem

 

NZ 227-143/08
 
 
 
 
     OGŁOSZENIE
 
 
        PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 01.12.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonym w oparciu o „Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup i dostarczenie zastawów komputerowych oraz drukarek wraz z oprogramowaniem”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty firmy:
RESET-PC
W. Kondratowicz-Kucewicz i Adam Zams sp. j.
ul. Ochotnicza 6
20-012 Lublin
 
Oferta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów a jej cena nie przewyższa kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.
 
 
Zamość dnia 04.12.2008 r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO