Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 55

Wykonanie badania sprawozdania finansowego i pakietu konsolidacyjnego PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu za 2008 r.

 

NZ 227-129/08
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem z dnia 20.10.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie badania sprawozdania finansowego i pakietu konsolidacyjnego PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu za 2008r.”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
DORADCA Zespół Doradców
Finansowo-Księgowych Spółka z o.o.
GRUPA FINANS-SERVIS
Al. J. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin
 
Oferta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów.
 
Zamość dnia 02.12.2008r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO