Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 52

Zakup samochodu ciężarowego z żurawiem HDS i żurawia samochodowego o udźwigu 16 ton

 

 
NZ 227-138/08
 
 
  
  OGŁOSZENIE
 
 
    PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Zakup samochodu ciężarowego z żurawiem HDS i żurawia samochodowego o udźwigu 16 ton” część I - dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z żurawiem HDS została  unieważniona na podstawie § 30 ust. 4 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Spółkę z o.o. w Zamościu”.
W części II - dostawa fabrycznie nowego żurawia samochodowego została przyjęta oferta firmy: KAMAZ TRUCKS POLSKA , Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Czerwone Maki 63
30-392 Kraków.  
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcja dla oferentów oraz posiada cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia w tej części
 
Zamość dnia 19.11.2008 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO