Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 49

Wykonanie usługi związanej z ustawieniem przenośnych odśnieżnych zasłon i kołków wzdłuż toru szlakowego linii most na rzece Bug – Sławków Płd. i Sędziszów Pn.

 

NZ 227-135/08
 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 23.10.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie usługi związanej z ustawieniem przenośnych odśnieżnych zasłon i kołków wzdłuż toru szlakowego linii most na rzece Bug – Sławków Płd. i Sędziszów Pn”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji „ABIES” Łomnica 29, 22-234 Urszulin.
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, posiada najniższą cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
 
Zamość dnia 05.11.2008 r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO