Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 487

Dzierżawa na okres 10 lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej Szczebrzeszyn LHS

 

WI3 233-593-2010            
  
 
OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11  informuje, że przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej Szczebrzeszyn LHS został unieważniony na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę lub najem nieruchomości, budynków i budowli oraz lokali stanowiących własność lub będących w posiadaniu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu” z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
Zamość dnia 08.03.2011 r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO