Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 463

Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS

 

OGŁOSZENIE

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 24.01.2011 r. na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości, budynków i budowli oraz lokali stanowiących własność lub będących w posiadaniu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu”.                 

Postępowanie zostało zakończone wyborem ofert następującej firmy:
Cześć I Przetargu:
 
SZAR S.A., ul. Pułaskiego 25, 42-217 Częstochowa.
 
Część II przetargu – brak złożonych ofert

Oferta wyłonionej firmy jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, oraz posiada najwyższą oferowaną cenę.      

 
Zamość dnia 08.02.2011 r.
 
Przetarg został rozstrzygnięty dnia 2010-02-07
 
WI3 233-25-2011
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO