Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 46

Zakup i dostarczenie serwerów wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz oprogramowaniem

 

NZ 227-126/08
 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 09.10.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup i dostarczenie serwerów wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz oprogramowaniem”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
RESET – PC W. Kondratowicz – Kucewicz, A. Zams Sp. J., ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszący się do oceny przedmiotu zamówienia.
 
Zamość dnia 24.10.2008 r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO