Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 451

„Zakup 736 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni drogowej i przejazdów kolejowych oraz ich dostarczenie do stacji Szczebrzeszyn LHS

 

WA2-227-111/10
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 15.09.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Zakup 736 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni drogowej i przejazdów kolejowych oraz ich dostarczenie do stacji Szczebrzeszyn LHS w częściach:
         I – płyty drogowe w ilości 198 szt. o grubości 150 mm,
         II - płyty drogowe w ilości 406 szt. o grubości 180 mm,
         III – płyty przejazdowe w ilości 122 szt. o grubościach 180 i 140 mm,
         IV – płyty nietypowe w ilości 10 szt. o grubości 140 mm.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
W cz I, II - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transdźwig Leszek Konieczny, ul.12-go Października 20B, 39-400 Tarnobrzeg,
W cz. III, IV - Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Elementów Budowlanych „ELMONT”, ul. Żelazowej Woli 20/31, 20-853 Lublin.
 
Oferty w/w firm są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze
w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w w/w. częściach.
 
 
Zamość, dnia 17.09.2010r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO