Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 441

„Ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu rozjazdów i przejazdów w okresie zimy 2010/2011 na terenie: cz. I - Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS, cz. II - Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS oraz na terenie Sekcji Drogowej Sędziszów LHS”.

 

WA2-227-141/10
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 30.12. 2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu rozjazdów i przejazdów w okresie zimy 2010/2011 na terenie: cz. I - Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS, cz. II - Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS oraz na terenie Sekcji Drogowej Sędziszów LHS”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECO-BAZA Stanisław Łukasiewicz, ul. Lotników Alianckich 13,
68-100 Żagań;
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejszą w częściach I i II cenę - wyrażoną stawką roboczogodziny - nie przewyższającą stawki przyjętej przez zamawiającego do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w cz. I i II, a tym samym oszacowanie wartości planowanych do wykonania usług wyliczone na podstawie zaoferowanych cen nie przekracza kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość, dnia 03.01.2011r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO