Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 44

Dzierżawa terenu nieutwardzonego o pow. 20 000,00 m2 na dz. ew. nr 254/1 na stacji Zamość – Bortatycze LHS

 

Przetarg jest ważny od 2008-10-08 do 2008-10-21

OGŁOSZENIE

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 21.10.2008r., przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości, budynków i budowli oraz lokali stanowiących własność lub będących w posiadaniu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu.

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
”ATS” S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń

Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, oraz posiada najwyższą oferowaną cenę
Zamość dnia 31.10.2008 r.
Przetarg został rozstrzygnięty dnia 2008-10-28

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO