Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 434

Wykonanie usługi odśnieżania pokryć dachowych obiektów zarządzanych przez Spółkę

 

 
WA2-227-138/10
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 16.12.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie usługi odśnieżania pokryć dachowych obiektów zarządzanych przez Spółkę”.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
W cz I - Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Pogorzelski, Kolonia Sitaniec 190, 22-400 Zamość;
 
W cz. II - Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX, Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Sp. Jawna. ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola;
 
Oferty w/w firm są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w w/w. częściach.
 
Zamość dnia 20.12.2010r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO