Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 429

Zakup nowych części zamiennych do zmodernizowanych lokomotyw serii ST 44 z silnikiem spalinowym 12CzN 26/26

 

 

 
WA2-227-125/10
 
 
OGŁOSZENIE
 
            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 23.11.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Zakup nowych części zamiennych do zmodernizowanych lokomotyw serii ST 44 z silnikiem spalinowym 12CzN 26/26”
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem ofert następujących firm:
 
w części I oferty nr UAB „TMHB” Šeškinės 59 A, LT-07159 Vilnius;
w części II oferty nr KRIS-MAX, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul: Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź;
w części III oferty nr KRIS-MAX, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul: Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź;
w części IV oferty nr Skinest Rail Polska sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 50/209, 10-450 Olsztyn;
w części V oferty nr ALTMEX, ul. Majnusza 5, 41 -800 Zabrze;
w części VI oferty nr KRIS-MAX, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul: Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź;
w części VII oferty nr KRIS-MAX, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul: Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź;
w części VIII oferty nr Intergate Poland sp. z o.o. ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo;
w części IX oferty nr KRIS-MAX, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul: Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź;
 
Oferty w/w wykonawców są zgodne z instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze
w poszczególnych częściach ceny.
 
Zamość dnia 17.12.2010 r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO