Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 420

Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu

 

WA2-227-135/10
 
 
OGŁOSZENIE
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11, informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 22.11.2010r. nieobjętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
 
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów, posiada cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
Zamość dnia 22.11.2010r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO