Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 414

Wykonanie remontu podtorza na linii PKP LHS Most na rz. Bug – Sławków Płd. w lokalizacjach: I. Sekcja Drogowa Wola Baranowska LHS – od km 229,660 do km 231,000 szlaku Staszów LHS – Grzybów; II. Sekcja Drogowa Sędziszów LHS – od km 336,835 do km 338,100 - rejon mijanki Kępie LHS”

WA2-227-96/10        

OGŁOSZENIE
 
 
            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 25.08.2010 r. nieobjętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie remontu podtorza na linii PKP LHS Most na rz. Bug – Sławków Płd. w lokalizacjach:
I.   Sekcja Drogowa Wola Baranowska LHS – od km 229,660 do km 231,000 szlaku Staszów LHS – Grzybów;
II.  Sekcja Drogowa Sędziszów LHS – od km 336,835 do km 338,100 - rejon mijanki Kępie LHS”.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
·   w części IZakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji „ABIES”, Łomnica 29, 22-234 Urszulin
·   w części II -Przedsiębiorstwo „UNITOR B” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 51, 43-100 Tychy.
 
Oferty ww. wykonawców są zgodne z instrukcją dla oferentów oraz posiadają ceny nieprzekraczające łącznej kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
Zamość dnia 02.09.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO