Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 412

Wykonanie robót polegających na odwodnieniu wgłębnym podtorza, skrzyżowań w poziomie szyn od km. 384,800 do km. 387,500 mijanki Bukowno na linii Most na rzece Bug-Sławków Południowy

 

 
WA2-227-116/10
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 07.10.2010r. na „Wykonanie robót polegających na odwodnieniu wgłębnym podtorza, skrzyżowań w poziomie szyn od km. 384,800 do km. 387,500 mijanki Bukowno na linii Most na rzece Bug-Sławków Południowy” został unieważniony zgodnie z Rozdz. IX ust. 4 „Instrukcji dla oferentów” oraz § 30 ust. 3 pkt. 1) „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający planował na sfinansowanie zamówienia.
 
Zamość, dnia 12.11.2010r.
 
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO