Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 410

Zakup i transport oleju napędowego wg normy PN-EN 590 w ilości 20 000 m3 wraz z dostarczeniem go do Magazynu Głównego PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu – Bortatyczach

 

 
WA2-227-115/10
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 04.10.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup i transport oleju napędowego wg normy PN-EN 590 w ilości 20 000 m3 wraz z dostarczeniem go do Magazynu Głównego PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu – Bortatyczach”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
J&S ENERGY S.A.
ul. Piękna 18,
00-549 Warszawa
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, posiada cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia oraz uzyskała najkorzystniejszy bilans w kryteriach oceny ofert.
 
Zamość, dnia 10.11.2010r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO