Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 395

Sprzedaż odpadu niebezpiecznego w postaci oleju przepracowanego kod odpadu 13 02 05 w ilości ogólnej 80 ton

 

WA2-227-113/10
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu ustnego z dnia 05.10.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulaminu gospodarowania odpadami w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu:” na „Sprzedaż odpadu niebezpiecznego w postaci oleju przepracowanego kod odpadu 13 02 05 w ilości ogólnej 80 ton”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty firmy, która wygrała licytację:
 
RAN-SIGMA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 142A, 58-306 Wałbrzych;
 
Oferta w/w kupującego jest zgodna z Regulaminem oraz posiada najkorzystniejszą cenę – przewyższającą cenę minimalną, za jaką zamawiający planował zrealizować przedmiotową sprzedaż.
 
Zamość, dnia 14.10.2010r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO