Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 394

Naprawa okresowa z modernizacją dla 6 szt. wagonów samowyładowczych typu 425Vd wraz z opracowaniem Dokumentacji Systemu Utrzymania, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Warunków Technicznych Odbioru, Instrukcji obsługi oraz uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla tego typu wagonu

 

WA2-227-114/10
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 04.10.2010r. na „Naprawę okresową z modernizacją dla 6 szt. wagonów samowyładowczych typu 425Vd wraz z opracowaniem Dokumentacji Systemu Utrzymania, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Warunków Technicznych Odbioru, Instrukcji obsługi oraz uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla tego typu wagonu” został unieważniony zgodnie z Rozdz. IX ust. 4 „Instrukcji dla oferentów” oraz § 30 ust. 3 pkt. 1) „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający planował na sfinansowanie zamówienia.
 
Zamość, dnia 11.10.2010r.
 
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO