Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 39

Zakup akumulatorów rozruchowych niklowo-kadmowych oraz zespołów prostownikowo – falownikowych

 

NZ 227-120/08
 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
        PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonym w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup akumulatorów rozruchowych niklowo-kadmowych oraz zespołów prostownikowo – falownikowych” wg. niżej wymienionych części:
Część I – akumulatorów rozruchowych niklowo-kadmowych typ NI-CD 10x5 KPH 245Ah , w obudowie polipropylenowej o napięciu 6V (ogniwa o napięciu znamionowym 1,2 V) naładowane do pojemności nominalnej w ilości 30 kpl, prąd rozruchu nie mniejszy niż 1500A,
Część II – zespołu prostownikowo – falownikowego TAPF3 (w obudowie metalowej, mobilny na kółkach), napięcie max prądu 150V, natężenie max prądu 84A, posiadającego funkcje ładowania formującego, eksploatacyjnego i naprawczego, rozładowanie formujące i kontrolne, ładowanie w trybie ręcznym i automatycznym, możliwość ładowania akumulatorów zasadowych i kwasowych, gabaryty: szerokość 610 x głębokość 430 x wysokość 930mm w ilości 3 szt.
Postępowanie w części I zostało zakończone wyborem oferty firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ PEX-POOL”
 Katarzyna Weryńska-Kania Janusz Kania Sp.J.
 ul. Fredry 3
x 39-200 Dębica
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejszą cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia w części I .
 
Postępowania w części II zostało unieważnione zgodnie z § 30 ust. 3 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że cena oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tej części.
 
 
Zamość dnia 21.10.2008 r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO