Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 387

Zakup łubków szynowych i pierścieni sprężystych oraz ich dostarczenie do magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach, Woli Baranowskiej i Sędziszowie

 

WA2-227-95/10        
 
 
OGŁOSZENIE
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11, informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 18.08.2010 r. nieobjętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup łubków szynowych i pierścieni sprężystych oraz ich dostarczenie do magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach, Woli Baranowskiej i Sędziszowie”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
ThyssenKrupp GfT Polska sp. z o.o. Al. Słowackiego 66, 30-004 Kraków
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów.
 
 
Zamość dnia 30.09.2010 r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO