Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 36

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę schronisk dla pracowników Sekcji Drogowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Biłgoraju, Nowosielcu, Niekrasowie, Staszowie, Grzybowie, Raczycach, Gołuchowie, Łączynie, Zarzeczu, Sławkowie

 

NZ 227-99/08

 
 
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość   ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę schronisk dla pracowników Sekcji Drogowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Biłgoraju, Nowosielcu, Niekrasowie, Staszowie, Grzybowie, Raczycach, Gołuchowie, Łączynie, Zarzeczu, Sławkowie.

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty firmy:

„El-Tel” Marian Jarosz
 ul. Miodowa 29
 22-400 Zamość
 

Oferta posiada najniższą cenę oraz jest zgodna z Instrukcją dla oferentów.

 

Zamość dnia 09.10.2008 r.

Termin otwarcia ofert/wniosków 2008-08-27

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO