Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 351

Przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych w postaci:Część I - Czyściwo zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, kod odpadu 15 02 02 w ilości 25 ton.Część II - Woda zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi, kod odpadu 16 07 08w ilości 20 ton.

 

WA2-227-73/10 
 
 
OGŁOSZENIE
 
     PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego z dnia 30.07.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin gospodarowania odpadami w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu” na:
„Przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych w postaci:
Część I - Czyściwo zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, kod odpadu 15 02 02 w ilości 25 ton.
Część II - Woda zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi, kod odpadu 16 07 08w ilości 20 ton.”
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem ofert następujących firm:
·   w części I - SITA Radom Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Przemysłowymi, ul. Energetyków 16, 26-600 Radom,
·    w części II - RAN-DICKMAR Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 145, 39-400  Tarnobrzeg,
Oferty w/w wykonawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze
w poszczególnych częściach ceny.
 
 
Zamość dnia 11.08.2010r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO