Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 342

Wykonanie robót remontowych polegających na wymianie zanieczyszczonej podsypki tłuczniowej w rozjazdach oraz na przyległych odcinkach torów i wstawkach rozjazdowych na terenie działania Sekcji Drogowych Zamość Bortatycze LHS i Sędziszów LHS

 

WA2-227-70/10
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 28.07.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie robót remontowych polegających na wymianie zanieczyszczonej podsypki tłuczniowej w rozjazdach oraz na przyległych odcinkach torów i wstawkach rozjazdowych na terenie działania Sekcji Drogowych Zamość Bortatycze LHS i Sędziszów LHS”.
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „TOR”
Sp. z o.o., ul. Katowicka 72
41-400 Mysłowice
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów oraz posiada cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia.
 
Zamość, dnia 06.08.2010r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO