Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 336

Zakup części złącznych i części do przytwierdzania szyn, oraz ich dostarczenie do Magazynu sekcji Drogowej w Zamościu Bortatyczach

 

WA2-227-76/10 
 
 
OGŁOSZENIE
 
            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 22.07.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup części złącznych i części do przytwierdzania szyn, oraz ich dostarczenie do Magazynu sekcji Drogowej w Zamościu Bortatyczach”
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem ofert następujących firm:
 
w części I oferty nr 5 - TRADE-PORT Sp z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
w części II oferty nr 2 - P.P.H.U. Libetor A. Jankoś, ul.Górnicza 10, 42-600 Tarnowskie Góry;
w części III oferty nr 2 - P.P.H.U. Libetor A. Jankoś, ul.Górnicza 10, 42-600 Tarnowskie Góry;
w części IV oferty nr 4 - ThyssenKrupp GfT Polska sp. z o.o., Al. Słowackiego 66, 30-004 Kraków
Oferty w/w wykonawców są zgodne z instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze
w poszczególnych częściach ceny.
 
 
Zamość dnia 04.08.2010 r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO