Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 329

Wykonanie remontu schroniska DT 6 Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze na stacji Zawada

 

WA2-227-74/10
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 26.07.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie remontu schroniska DT 6 Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze na stacji Zawada”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
USŁUGI DEKARSKIE Krzysztof Stręciwilk, ul. Cegielniana 53, 23-400 Biłgoraj
 
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów.
 
 
Zamość dnia 29.07.2010 r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO