Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 328

Wykonanie remontu toru polegającego na wymianie szyn typu R65 o długości 25 m na typ 60 E1 o długości 210 mb w ilości 30 240 mb z jednoczesnym wykonaniem spawów termitowych w czasie wykonywanych wymian szyn w ilości 146 szt. na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS

 

 
WA2-227-77/10
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 28.07.2010r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Wykonanie remontu toru polegającego na wymianie szyn typu R65 o długości 25 m na typ 60 E1 o długości 210 mb w ilości 30 240 mb z jednoczesnym wykonaniem spawów termitowych w czasie wykonywanych wymian szyn w ilości 146 szt. na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS”.
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
 
Firma Torowo-Spawalnicza „SPAW-TOR”
Wiesław Michnik
ul. Stacyjna 32
30-851 Kraków
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, posiada cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia oraz  uzyskała najkorzystniejszy bilans w kryteriach oceny ofert.
 
Zamość, dnia 29.07.2010r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO