Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 305

Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na okres 4 lat w wysokości 30 000 000,00 zł.

 

 
WA2-227-29/10
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 16.04.2010r. prowadzonego na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu”, nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na okres 4 lat w wysokości 30 000 000,00 zł”.
 
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty:
 
PKO Bank Polski S.A.
Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie
Centrum Korporacyjne w Zamościu
ul. Partyzantów 15
22-400 Zamość
 
 
Zamość, dnia 13.07.2010r.
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO