Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 30

Zakup i transport oleju opałowego w ilości 60 m3 zgodnego z obowiązującą normą PN-C-96024 dla potrzeb Kotłowni olejowej na stacji Hrubieszów LHS, ul. Nowa 100 w ilości 55 m3 i Napiaszczalni Zamość - Bortatycze (lokalizacja Wysokie k/Zamościa) w ilości 5 m3

 

NZ 227-121/08
 
 
 
     OGŁOSZENIE
 
 
                            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 29.09.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup i transport oleju opałowego w ilości 60 m3  zgodnego z obowiązującą normą PN-C-96024 dla potrzeb Kotłowni olejowej na stacji Hrubieszów LHS, ul. Nowa 100 w ilości 55 m3 i Napiaszczalni Zamość - Bortatycze (lokalizacja Wysokie k/Zamościa) w  ilości 5 m3”.  
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy:
PAWTRANS Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98 / 334
 02-456 Warszawa
 
Oferta ta jest zgodna z Instrukcją dla oferentów oraz posiada najniższą cenę z ofert złożonych w przetargu nie przekraczającą kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie     zamówienia.
 
Zamość dnia 09.10.2008 r.

Termin otwarcia ofert/wniosków 2008-10-09

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO