Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 295

Dzierżawa na okres 42 miesięcy nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej w Woli Baranowskiej LHS

 

OGŁOSZENIE

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 28.06.2010r. na dzierżawę na okres 42 miesięcy nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej w Woli Baranowskiej LHS, przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości, budynków i budowli oraz lokali stanowiących własność lub będących w posiadaniu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu”.      

Postępowanie zostało zakończone wyborem ofert następującej firmy:
 
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Usług „WOJTEX” Wojciech Pasich, ul. Junacka 25/2, 30-237 Kraków.

Oferta wyłonionej firmy jest zgodna z Instrukcją dla oferentów, oraz posiada najwyższą oferowaną cenę.      

 
Zamość dnia 05.07.2010 r.
 
Przetarg został rozstrzygnięty dnia 2010-06-28
 
WI3 233-318-2010
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO