Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 271

Dostawa rozjazdów 60E1-300-1:9 i 49E1-300-1:9 na tor o prześwicie 1520 mm, skrzyżowań torów 60E1-1:9-1435/1520 mm, części rozjazdowych i szyn przejściowych 60E1/49E1 oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS

WA2-227-36/10        

OGŁOSZENIE
 
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 10.05.2010 r. nie objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Dostawę rozjazdów 60E1-300-1:9 i 49E1-300-1:9 na tor o prześwicie 1520 mm, skrzyżowań torów 60E1-1:9-1435/1520 mm, części rozjazdowych i szyn przejściowych 60E1/49E1 oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS” został unieważniony w części I, III i IV na podstawie zapisu Rozdział IX ust. 4 Instrukcji dla oferentów oraz § 30 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Spółkę z o.o. w Zamościu” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tych częściach.
 
W części II postępowania wybrano ofertę firmy:
KolTram Sp. z o.o., ul. Lubliniecka 6, 47-120 Zawadzkie
 
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejszą
w części II cenę nieprzekraczającą kwoty, jaką zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w tej części.
 
 
Zamość dnia 24.05.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO