Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 270

Zakup części złącznych i części do przytwierdzenia szyn oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS

 WA2-227-24/10     

OGŁOSZENIE
 
            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 06.04.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Zakup części złącznych i części do przytwierdzenia szyn oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS”

Postępowanie zostało zakończone wyborem ofert następujących firm:

w części I oferty nr 7 - Energoport sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51;
w części II oferty nr 7 - Energoport sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51;
w części III oferty nr 7 - Energoport sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51;
w części IV oferty nr 7 - Energoport sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51;
w części V oferty nr 5 - Poltorex sp. z o.o., Bedlno Radzyńskie 48a, 21-300 Radzyń Podlaski,
w części VI oferty nr 1 - Brasko sp. z o.o., 44-100 Gliwice, Tarnogórska 248;
w części VII oferty nr 6 - Górniczej Fabryki Narzędzi, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Międzyrzecka 47/49-51;
w części VIII oferty nr 1 -  Brasko sp. z o.o., 44-100 Gliwice, Tarnogórska 248;
 
Oferty w/w wykonawców są zgodne z instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze
w poszczególnych częściach ceny.
 
 
Zamość dnia 24.05.2010 r.

 

Termin otwarcia ofert/wniosków 2010-05-24

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO