Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 267

Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie podkładów drewnianych i betonowych w ilości 30 223 szt., podrozjazdnic w ilości 538 mb i ciągłej wymianie podkładów drewnianych w ilości 3 160 szt. na linii Most na rzece Bug – Sławków LHS

 WA2-227-19/10        

 
OGŁOSZENIE
 
            PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 15.04.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie podkładów drewnianych i betonowych w ilości 30 223 szt., podrozjazdnic w ilości 538 mb i ciągłej wymianie podkładów drewnianych w ilości 3 160 szt. na linii Most na rzece Bug – Sławków LHS”
 
Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującej firmy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECO Baza Stanisław Łukasiewicz, ul. Lotników Alianckich 13, 68-100 Żagań.
 
Oferta w/w wykonawcy jest zgodna z instrukcją dla oferentów oraz posiada najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny.
 
Zamość dnia 05.05.2010 r.

Termin otwarcia ofert/wniosków 2010-05-05

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO