Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 259

Zakup kruszywa ze skał naturalnych magmowych - tłucznia frakcji 31,5/50 klasy I, gatunku 1 zgodnie z PN-EN-13450 2004 w ilości 17 090 ton oraz klińca frakcji 4-31,5 klasy I, gatunku 1 w ilości 1 614 ton

WA2-227-30/10        

OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 08.04.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Zakup kruszywa ze skał naturalnych magmowych - tłucznia frakcji 31,5/50 klasy I, gatunku 1 zgodnie z PN-EN-13450 2004 w ilości 17 090 ton oraz klińca frakcji 4-31,5 klasy I, gatunku 1 w ilości 1 614 ton”.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
·   w części IPOLDIM S.A., ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów
·   w części II -GRANKRUSZ Sp. z o.o., ul. Stephensona 5A, 22-100 Chełm
 
Oferty w/w dostawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny.
 
 
Zamość dnia 12.05.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO