Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 258

Dostawa 1 050 szt. podkładów strunobetonowych i 56 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS i Sędziszowie LHS

WA2-227-40/10        

OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 10.05.2010 r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Dostawę 1 050 szt. podkładów strunobetonowych i 56 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS i Sędziszowie LHS”.
 
W postępowaniu wybrano oferty następujących firm:
·   w części IWytwórnia Podkładów Strunobetonowych „STRUNBET” Sp. z o.o., Bogumiłowice 299, 33-121 Bogumiłowice
·   w części II -Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Elementów Budowlanych „ELMONT”, ul. Żelazowej Woli 20/31, 20-853 Lublin
 
Oferty w/w wykonawców są zgodne z Instrukcją dla oferentów oraz posiadają najkorzystniejsze w poszczególnych częściach ceny - nieprzekraczające kwot, jakie zamawiający planował na realizację przedmiotu zamówienia w tych częściach.
 
 
Zamość dnia 11.05.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO